Wiersze Wybrane, page 83
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("of him know...")
		-------------------------------------------------------------

		they know of him
		my swollen breasts
		awakened by a kiss in the dark

		a shoulder nicked
		a memory
		day-dreaming in the hollow of my palm

		inside of me
		he blooms
		like a needling hawthorn bush

		freezing birds
		of my nights
		they all fluttered down
		they are feeding
		
	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		("wiedza o nim...")
		-------------------------------------------------------------
	
		wiedzą o nim
		moje nabrzmiałe piersi
		pocałunkiem obudzone o zmroku

		ramię draśnięte
		pamieć
		drzemiąca w zagłębieniu dłoni

		we wnętrzu moim
		okwitł
		jak kolczasty krzak głogu

		zmarznięte ptaki
		moich nocy
		sfruneły wszystkie
		jedzą

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up