Wiersze Wybrane, page 85
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("do not bloom under my window")
		-------------------------------------------------------------

		do not bloom under my window
		in the rain
		do not plead with the window pane
		to flee under your warm breath

		so many leaves
		have left to not come back

		with damned greenery
		you slither underneath my head
		and through furrowed brows
		you say: i am

		and i push away
		your silver body
		in a clenched fist
		i quickly crush to dust the torn-off leaves

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("nie kwitnij pod moim oknem...")
		-------------------------------------------------------------

		nie kwitnij pod moim oknem
		w deszczu
		nie proś szyby
		żeby pod twoim oddechem ciepłym pierzchła

		tyle liści
		odeszło aby nie wrócić

		przeklętą zielenią
		podpełzasz pod moją głowę
		i poprzez brwi ściągnięte
		mówisz: jestem

		a ja odpycham
		twoje srebre ciało
		w zaciśniętej pięści pospiesznie
		kruszę na pył zerwane liście

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up