Wiersze Wybrane, page 86
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("St. George...")
		-------------------------------------------------------------

		St. George
		plainly
		the two syllables of a thorny name
		gather me in the pentagon of hand

		St. George
		stepped on the throat of a dragon
		a tiny smudge of blood on the blade

		offers a hungry sun
		on an open hand

		feeds the sun
		with the warm blood

		the gold
		i steal for background
		and in the gold
		with my fingernail i cut a profile
		
	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("Jerzy...")
		-------------------------------------------------------------

		Jerzy
		po prostu
		zgarniają mnie w pięciokąt dłoni
		dwie sylaby kolczastego imienia
		
		Jerzy
		przydepnął gardło smoka
		krwi smużka na ostrzu

		głodne słońce
		na otwartej podaje dłoni

		karmi słońce
		ciepła krwia

		złoto
		kradnę na tlo
		w złocie
		nacinam paznokciem profil

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up