Wiersze Wybrane, page 87
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("within me...")
		-------------------------------------------------------------

		within me
		grows a tree
		the branches closely
		hug my veins
		the roots
		drink my blood
		turning brown
		parched are my lips
		within me
		famine rules
		like a soldier amidst a vanquished city

		day is white
		like the blood runing white hot
		with no horizon
		on which
		i could place my love
		command it
		do live
		
	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		"w srodku mnie..."
		(p. 87 of _Wiersze wybrane_, 1989)
		-------------------------------------------------------------

		w środku mnie
		rozrasta się drzewo
		gałęzie ciasno
		przylegają do moich żył
		korzenie
		krew moją piją
		brunatnieją
		zaschłe usta moje
		w środku mnie
		panoszy się głód
		jak żołnierz posród zdobytego miasta

		dzień jest biały
		jak rozżarzona krew
		bez horyzontu
		na którym
		mogłabym postawić moją miłość
		powiedzieć
		żyj

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up