Wiersze Wybrane, page 88
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("toward you...")
		-------------------------------------------------------------

		toward you
		through time
		at times so close
		as to touch

		I do not know
		where memory ends
		and reality begins

		the clockwork of my body
		has jammed

		it stubbornly returns
		to the moments
		already long vivified
		within the interiors of trees

		within me
		time is unable to congeal
		it rolls on
		through blood

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("do ciebie...")
		-------------------------------------------------------------

		do ciebie
		poprzez czas
		czasem tak blisko
		że dotykam

		nie wiem
		gdzie się kończy pamięć
		a zaczyna rzeczywistość

		zegar mojego ciała
		zaciął się

		uparcie wraca
		do chwili
		juz okrzepłych
		we wnetrzu drzew

		we mnie
		czas nie potrafi zastygnąć
		toczy się
		poprzez krew
		
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/


up