Wiersze Wybrane, page 95
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("on the banks of Ganges...")
		-------------------------------------------------------------

		on the banks of the Ganges
		a lotus flower blooms
		delicate of down and meat
		my sharp desire
		its arms bent stoops over it

		of down and meat
		the wind sculpts the Hindu girls
		and so they freeze in a smile
		the lotus flower opens its feathers
		and lifts off into the northern sky

		the golden smudge of fright shines over me

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("nad brzegiem Gangesu...")
		-------------------------------------------------------------

		nad brzegiem Gangesu
		rozkwita kwiat lotosu
		delikatny z pierza i mięsa
		moje ostre pragnienie
		pochyla nad nim ramiona

		z pierza i mięsa
		wiatr rzeźbi hinduskie dziewczyny
		więc zastygają w uśmiechu
		kwiat lotosu otwiera pióra
		ulatuje w północne niebo

		smugą złota strach nade mną świeci
		
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up