Wiersze Wybrane, page 96
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("can anyone...")
		-------------------------------------------------------------

		can anyone
		entangle between love and death
		an anecdote about being
		i gather the brown honeycombs of books
		eavesdrop on the buzzing of words
		to entangle
		between love and death
		no one can

		and only sometimes
		against the sun
		in half-closed eyes a flash
		a moment thrown into a rainbow
		face to face
		against the sun
		in blinded eyes
		the contents disappearing...
		at the ends
		there's love there's death

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		"kto potrafi..."
		-------------------------------------------------------------

		kto potrafi
		pomiędzy miłość i śmierć
		wpleść anegdotę o istnieniu
		zgarniam brunatne plastry książek
		nasłuchuję brzęczenia słów
		pomiędzy m/iłość i śmierć
		wpleść
		nikt nie potrafi

		i tylko czasem
		naprzeciw słońca
		w zmrużonych oczach błysk
		chwila roztrącona na tęczę
		twarzą w twarz
		naprzeciw słońca
		w oślepłych oczach
		treść niknącą...
		na krańcach
		miłość śmierć

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up