Wiersze Wybrane, page 97
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("under my left armpit")
		-----------------------------------------------------------
		 
		under my left armpit
		in a warm nest
		lives the bird of heart
		beats the bird of heart
		with strangled wings
		 
		its down torn out
		lives on the wind
		 
		the king liked to put his head
		in the warm scentful nest
		under my left armpit
		for the king feared death
		 
		she stood outside
		collecting torn-out feathers
		with a cold hand
		she put the wind to sleep
 
Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("pod moja lewa pacha")
		-----------------------------------------------------------
		 
		pod moją lewą pachą
		w ciepłym gnieździe
		żyje ptak serca
		bije ptak serca
		zdławionymi skrzydłami
		 
		pierze wydarte
		w wietrze mieszka
		 
		król lubił chować głowę
		w ciepłe pachnące gniazdo
		pod moją lewą pachą
		bowiem król bał się śmierci
		 
		ona stała na zewnątrz
		zgarniała wydarte pióra
		zimną reką
		usypiała wiatr
		 
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up