Wiersze Wybrane, page 100
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		Indeed here
		-----------------------------------------------------------
		 
		in my mouth i hold a strand of sun
		and as with a strand of hair
		i bite on it
		 
		sometimes a bee flies up to me
		dressed in a short fur
		i talk with her
		 
		the stars coated with the wax of prayers dim
		the wind does not sift through my hair
		the sun does not touch my mouth
		only the bee
		brings me the news of light
		 
		she says: elements of red and gold
		perfectly combined
		ripen
		under the gentle wing of autumn
		 
		i move a branch
		slowly
		turning brown
		leaves fall
		 
		elements of red and gold
		scattered all
		 
	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		Wlasnie tutaj
		-----------------------------------------------------------
		 
		trzymam w ustach pasmo słońca
		jak pasmo włosów
		gryzę
		 
		czasem przyfruwa pszczoła
		ubrana w krótkie futro
		rozmawiam z nią
		 
		gwiazdy pociągnięte woskiem modlitw gasną
		wiatr nie przegarnia włosów
		słońce nie dotyka ust
		tylko pszczoła
		przynosi wieści o świetle
		 
		mówi: elementy czerwieni i złota
		związane doskonale
		dojrzewają
		pod łagodnym skrzydłem jesieni
		 
		potrącam gałąź
		wolno
		 
		brunatniejąc
		opadają liście
		 
		elementy czerwieni i złota
		rozsypane
 
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up