Wiersze Wybrane, page 102
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("i have gone blind since she is no more...")
		-------------------------------------------------------------

		I have gone blind since she is no more
		do not see light
		she was my everything
		daughter -- sun
		daughter -- star

		the singing of birds
		is a dirge
		flowers's roots -- undertakers

		I planted one
		which scents
		reminding me
		of her absence

		I am a destitue woman
		mother of -- a handful of sand
		
	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("osleplam odkad jej nie ma...")
		-------------------------------------------------------------

		oślepłam odkąd jej nie ma
		nie widzę światła
		ona była moim wszystkim
		córka -- słońce
		córka -- gwiazda

		śpiew ptaków
		jest trenem żałobnym
		grabarzami -- korzenie kwiatu

		zasadziłam jeden
		który zapachem
		przypomina
		o jej nieobecności

		jestem biedną kobietą
		matka -- garści piachu

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up