Wiersze Wybrane, page 103
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		A Monologue
		-------------------------------------------------------------

		"people have me
		and I only have the swallows
		whose wings draw a broad arc
		upon the wind"
		-- says God
		forehead resting on an edge of a cloud
		screened from the sun which he created once upon a time
		now shielded by a spiffy cloud

		"to them alone do I pray when I feel sad
		and I feel sad
		especially when the world does not amuse me
		I have this complex concerning my own creation
		for I know that it is not the best
		if only because
		everyday
		the open wound of the west is bleeding"

		"then
		I call on the little ones
		perfect in their uproar haste fluttering
		my lips by themselves fold into a smile
		and I pray to the speedy wings of a swallow
		for a beneficent dusk
		so it may come
		and my Godly eyes taxed by eternity -- put to sleep"

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		Monolog
		-------------------------------------------------------------

		"ludzie mają mnie
		a ja mam tylko jaskółki
		ktorych skrzydła na wietrze
		kreślą łuk szeroki"
		-- mówi pan Bóg
		opierając czoło o brzeg chmury
		od słońca które kiedyś stworzył
		zasłonięty dobrym obłokiem

		"jedynie do nich się modlę gdy mi smutno
		a jest mi smutno
		zwłaszcza gdy świat mnie nie bawi
		mam taki kompleks własnego dzieła
		i wiem że nie jest najlepsze
		choćby dlatego
		że co dzień
		otwarta rana zachodu krwawi"

		"wtedy
		przywołuję te niewielkie
		doskonałe w swoim zgiełku pośpiechu trzepocie
		moje usta same składają się w uśmiech
		i modlę się do szybkich skrzydeł jaskółki
		o zmierzch łaskawy
		żeby przyszedł
		i moje boskie oczy zmęczone wiecznością -- uśpił"

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up