Wiersze Wybrane, page 105
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		Redeemed
		-------------------------------------------------------------
 
		in one move
		she fell down and embraced the cross

		gently
		as if it were the neck
		of a dead man

		surprised
		she lends a hand to herself
		and leads herself over the snow

		so white out there
		that it is impossible to become lost

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		Odkupiona
		-------------------------------------------------------------
	 
		w jednym ruchu
		upadła i objęła krzyż

		łagodnie
		jakby to była szyja
		umarłego

		zdumiona
		rękę podaje sobie
		i prowadzi siebie po śniegu

		jest tak bialo
		że niepodobna zginąć

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up