Wiersze Wybrane, page 106
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("in the midst of the high seas the wind lives...")
		-------------------------------------------------------------

		in the midst of the high seas the wind lives
		and Conrad
		who is Neptune himself
		steps on the fountains of foam
		his silver beard windblown

		fondles
		with hungry watery mouth
		the earth's chapped skin

		and so trembling she runs hither to him

		to his cool hands
		he presses
		the wet hair

		and then the sea sings with all its conches
		and phosphorescing in the dark
		the fish are dancing
		
	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		"posrodku moza mieszka wiatr..."
		-------------------------------------------------------------

		pośrodku morza mieszka wiatr
		i Conrad
		który jest Neptunem
		po wodotryskach pian chodzi
		z rozwianą srebrną brodą

		głodnymi ustami wody
		pieści
		ziemi spękaną skórę

		więc drżąca podbiega blisko

		do rąk chłodnych
		przyciska
		włosy mokre

		a wtedy morze wszystkimi muszlami śpiewa
		i fosforyzując w mroku
		ryby tańczą

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up