Wiersze Wybrane, page 107
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		(untitled) "place your hand on my cheek..."
		------------------------------------------------------------
		 
		place your hand on my cheek
		let it be cool and briny
		like the ocean

		do not come to me as good weather
		my branches will not intercept
		the green flame of leaves
		i am as parched as a mast

		besieged by bad water
		the ship of my heart
		turns to the North Sea
		 
	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("poloz mi reke na policzku...")
		-----------------------------------------------------------
		 
		połóż mi rękę na policzku
		niech będzie chłodna i słona
		jak ocean

		nie przychodź do mnie pogodą
		moje gałęzie nie przechwycą
		zielonego płomienia liści
		jestem sucha jak maszt

		osaczony złą wodą
		statek mojego serca
		skręca na morze północne
 
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up