Wiersze Wybrane, page 108
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("a green shadow drags behind me...")
		-------------------------------------------------------------
		 
		a green shadow drags behind me 
		the ocean washed out in the rain
		and so in the Arizona suburbs
		I try to find a place for two

		I choose half-dark for the curtains
		and for the sun to shine a sunny exposure
		in my crayon-drawn window
		on my paper wall of thin brick

		and the moon laughs from a red cloud
		repeats mockingly -- it's been done

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		("wlecze sie za mna cien zielony...")
		-------------------------------------------------------------
	 
		wlecze się za mną cień zielony
		ocean co się w deszczach spłukał
		więc na przedmieściach Arizony
		miejsca dla dwojga razem szukam

		wybieram półmrok dla firanek
		i stronę słońcu by świeciło
		w mym oknie kredą rysowanym
		na papierowym cienkim murze

		a śmiech księżyca w rudej chmurze
		drwiąco powtarza -- to już było

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up