Wiersze Wybrane, page 112
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

	untitled
	("women on the streets of New York Philadelphia the city of Elizabeth")
	-----------------------------------------------------------------------

	women on the streets of New York Philadelphia the city of Elizabeth
	wear stiff bows at the back of their dresses
	the shaking butterflies of bows glisten in the sun
	playing escort to the rhythm of slender birdlike steps

	the taut hip line rises or falls
	depending on the cut of dress on the song of the high breast
	black women in the suburbs of all towns have long straight legs
	and very narrow feet shod in black pumps

	from atop a mountain its back caressed by concrete
	I gaze upon the profile of a distant downtown
	for me it is a graveyard of future
	with a thicket of stony monuments

	the deserted honeycomb a rememberance of bees droning
	cut narrow at the waist dressed in gowns of velvet
	
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
		
	***("kobiety na ulicach New Yorku Filadelfii miasta Elizabeth...")
	-------------------------------------------------------------

	kobiety na ulicach New Yorku Filadelfii miasta Elizabeth
	noszą z tyłu na sukniach szerokie sztywne kokardy
	chwiejące motyle kokard połyskują w słońcu
	towarzysząc rytmowi wysmukłych ptasich kroków

	napięta linia bioder podnosi się lub opada
	zależnie od kroku sukien od śpiewu piersi wysokich
	Murzynki na przedmieściach wszystkich miast mają długie
                             proste nogi
	i bardzo wąskie w czarne pantofle ubrane stopy

	z góry której grzbiet ugłaskany betonem
	patrzę na profil dalekiego miasta
	jest dla mnie cmentarzyskiem przyszłości
	z gęstwą kammiennych pomników

	opustoszały plaster miodu wspomnienie pszczół brzęczących
	cienkich w talii ubranych w suknie z aksamitu

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/up