Wiersze Wybrane, page 113
Halina Po¶wiatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("Harlem is a difficult city...")
		-------------------------------------------------------------

		Harlem is a difficult city
		grown up riverside by a slow stream
		stone upon stone
		In the window frames
		in the plain frames of doors
		faces the color of
		the sun-warmed earth are growing
		Harlem is blossoming
		in a hue red and gold
		on the dresses of the girls are sitting down
		flowers and butterflies fluttering
		Lips sculptured with lipstick
		into blood halfmoons
		are setting into the midnight sky
		The light feet of blacks
		the lissome bodies of blacks
		are speaking of great longing
		in a whispher

		in a tree a boy was singing
		a darkling branch
		he was palming with a dark hand
		he was singing
		a darkling head he was tilting back
		he was singing
		on an April tree having climbed
		he was singing
		Harlem is dumbly clanging with rhythm
		it is singing
		
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		***("Harlem jest miastem trudnym...")
		-------------------------------------------------------------

		Harlem jest miastem trudnym
		nad rzek± powoln± wyrosłym
		z kamienia na kamieniu
		W ramach okien
		w drzwi framugach prostych
		twarze o barwie ziemi
		w słońcu ciepłej rosn±
		Harlem kwitnie
		barw± czerwon± i złot±
		na sukniach dziewcz±t przysiadłe
		kwiaty i motyle trzepocz±
		Usta rzeĽbione szmink±
		półkolem krwistym
		zachodz± w północne niebo
		Lekkie stopy Murzynów
		giętkie ciała Murzynów
		o wielkiej tęsknocie mówi±
		szeptem

		na gałęzi chłopiec ¶piewał
		gał±Ľ ciemn±
		obejmował ciemn± dloni±
		¶piewał
		ciemn± głowę w tył odchylił
		¶piewał
		na kwietniowe drzewo wspięty
		¶piewał
		Harlem głucho rytmem dĽwięczy
		¶piewa

            Halina Po¶wiatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up