Wiersze Wybrane, page 117
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I have none of the old tenderness for my body...")
		-------------------------------------------------------------

		I have none of the old tenderness for my body
		but I tolerate it as a beast of burden
		which is useful though requires much ado
		delivering pain and joy and pain and joy
		sometimes it congeals in ecstasy
		and sometimes it is a shelter for a dream

		I know its curving corridors
		I know which way tiredness comes
		and which ligaments are made taut by laughter
		and I know the unique taste of tears so similar
		to the taste of blood

		my thoughts -- a flock of fearing birds
		they feed on the furrow of my body
		I have none of that old tenderness for it
		but I feel more sharply than before
		that I reach no farther than my outstretched hands
		and no higher than when lifted on tiptoe

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		"nie mam dawnej czułości dla mojego ciała..."
		-------------------------------------------------------------

		nie mam dawnej czułości dla mojego ciała
		jednak je toleruję jak pociągowe zwierzę
		które jest pożyteczne chociaż wymaga wielu starań
		dostarcza bólu i radości i bólu i radósci
		czasem zastyga z rozkoszy
		a czasem jest schronieniem dla snu

		znam jego korytarze kręte
		wiem którędy przychodzi zmęczenie
		jakie scięgna napina śmiech
		i pamiętam jedyny smak łez tak podobny
		do smaku krwi

		moje mysli -- stado trwożnych ptaków
		karmią się na zagonie mego ciała
		nie mam dla niego dawnej czułości
		ale czuję ostrzej niż przedtem
		że sięgam nie dalej niż moje wyciągnięte ręce
		i nic wyżej niż mogą mnie unieść wspięte palce u nóg

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up