Wiersze Wybrane, page 119
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		Overheard
		-------------------------------------------------------------

		When they idly lie about, the left facing the right,
		the right facing the left, of what do my feet whisper
		during the neverending winter evenings. They talk, they
		talk to each other of warm sifty sand adhering softly.
		Inertly they rest thinking of earth, of earth all the time.
		Slender grasses grow there and speckled lizards	hurry through
		there. Carefully, so as not to frighten off a resting ant,
		they follow one another, they lead one another my funny
		bare feet.

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		Podsluchane
		-------------------------------------------------------------

		Gdy tak leżą bezczynnie lewa zwrócona ku prawej, prawa
		ku lewej, o czym szepczą moje stopy w nie kończące się
		zimowe wieczory. One mówią, sobie mówią o nagrzanym
		sypkim piasku przywierającym do nich miękko. Bezwładnie
		tak leżące myślą o ziemi, ciągle o ziemi. Wąskie trawy
		tam rosną i nakrapiane jaszczurki przebiegają pospiesznie.
		Ostrożnie, żeby nie spłoszyć odpoczywajacej mrówki, idą
		jedna za drugą, jedna przed drugą moje śmieszne bose nogi.

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up