Wiersze Wybrane, page 128
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		Travel on the passenger train
		-------------------------------------------------------------

		little sister is traveling now through life
		smiling at her is a redhead conductor standing on the car
		    steps
		has a wife and four children never sated
		and a hunger drilling his innards much like their hunger
		hungrily mister conductor stares at the little sister
		orders her to move on to the next car

		the next car is nonsmoking
		here sit a few grandfather types appears they are napping
		am thinking -- she'll be safe here I look around where to sit
		    her down
		then I catch a look from under the half-closed
		    eyelids
		aimed at her childlike arms and slender neck
		no -- I say -- it is too stuffy in here come let's find
		    another place

		I drag her tired short of breath down the corridor
		crowded now in the compartments all the seats are
		    taken

		men slumped in windows smoke cigarettes read newspapers
		women touch up hair their dresses damp from sweat
		we come to a halt in a throng impossible to push ahead farther
		I hear the train leaving in motion I jump down from the steps

		little sister departs the roar of wheels falling silent...
              
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		Podroz pociagiem osobowym
		-------------------------------------------------------------

		mała siostra podróżuje teraz przez życie
		uśmiecha się do niej rudy konduktor stojący na stopniach
		   wagonu
		on ma żonę i czworo dzieci nigdy niesytych
		a głód który mu drąży trzewia podobny do ich głodu
		żarłocznie patrzy na małą siostrę pan konduktor
		każę jej się przesiąść do następnego wagonu

		następny wagon jest dla niepalących
		siedzi tu kilku staruszków wydaje się że drzemią
		myślę -- tu będzie bezpieczna rozglądam się gdzie ją
		   posadzić
		gdy wtem chwytam spojrzenie spod półprzymkniętych
		   powiek
		wymierzone w jej dziecinne ramiona i szczupłą szyję
		nie -- mowię -- tu zbyt duszno chodź znajdziemy miejsce
		   dalej

		ciągnę już wzdłuż korytarza zadyszaną zmęczoną
		robi się tłoczno w przedziałach już wszystkie miejsca
		   zajęte
		
		mężczyźni wsparci na oknach palą papierosy czytają gazety
		kobiety poprawiaja włosy ich suknie wilgotne od potu
		stajemy pośród tłumu niepodobna przepchać się dalej
		słyszę że pociąg rusza i w biegu skaczę ze stopni

		mała siostra odjeżdża milknie stukot kól...

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up