Wiersze Wybrane, page 130
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		An Epic Story
		-------------------------------------------------------------

		when Zeni came to New York
		all she had was a green dress and narrow eyes
		and so did Zeni walk within the skyline
		climbing on tiptoe as if she wished to make out
		the cold and distant light of the stars which
		got left behind in Texas

		a painter met Zeni and pretty-pleased her
		to pose for him she asked if her dress
		was not too old and crumpled no he said
		and besides it is your body that matters and a dress
		if you want you may get for yourself with this here money

		Zeni walks about New York and has narrow eyes
		in her hand green paper bills sing like birds
		more new dresses she has than there's colors in a painter's
			palette
		and ever farther ever colder shine the stars of Texas

		until one time folks saw a dark stain on the pavement
		she lay there with hair in disarray on the frozen face
		narrow eyes turned white and above the forest of skyline
		in the vermilion sky there cold-burned the stars of Texas
		
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
								
		Zdarzenie epiczne
		-------------------------------------------------------------

		kiedy Zeni przyjechała do New Yorku
		to miała tylko zieloną sukienkę i wąskie oczy
		i tak chodziła Zeni pośród drapaczy chmur
		wspinając się na palce jak gdyby chciała dojrzeć
		światło dalekie i chłodne gwiazd które
		pozostały w Teksasie

		spotkał Zeni pewien malarz i poprosił
		żeby mu pozowała spytała czy jej sukienka
		nie jest zbyt stara i zmięta nie odpowiedział
		zresztą chodzi o twoje ciało a suknię
		jeśli chcesz spraw sobie nowa za te oto pieniądze

		chodzi Zeni po New Yorku oczy ma wąskie
		w ręku zielone banknoty śpiewają jak ptaki
		nowych sukni ma wiećej niż odcieni w palecie malarskiej
		i coraz dalej coraz zimniej świecą gwiazdy Teksasu

		aż raz zobaczyli ludzie ciemną plamę na bruku
		leżała z włosami w nieładzie na nieruchomej twarzy
		pobielały wąskie oczy a ponad lasem wieżowców
		na niebie czerwonym zimno płoneły gwiazdy Teksasu

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up