Wiersze Wybrane, page 134
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("against the world...")
		-------------------------------------------------------------

		against the world
		he only had two jaws
		two jaws armed with teeth
		not a whole lot

		after all where was the philosophy of being
		where was theology
		where was faith in whiteness

		he believed only in the human hands
		bringing food
		and at times death

		equally grateful
		for food
		and for death

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("przeciw światu...")
		-------------------------------------------------------------

		przeciw światu
		miał tylko dwie szczęki
		dwie szczęki uzbrojone w zęby/
		to mało

		bo gdzie filozofia bytu
		gdzie teologia
		gdzie wiara w białość

		on wierzył tylko w ręce człowieka
		przynoszące pożywienie
		a czasem śmierć

		jednakowo wdzięczny
		za pożywienie
		i za śmierć

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up