Wiersze Wybrane, page 135
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("she comes to my house...")
		-------------------------------------------------------------

		she comes to my house
		like a frostbitten stork
		I ask -- O poetry what's the matter with you

		and she says
		that she is already tamed
		and could she have a drop of milk

		I do not feed her
		never let her have her fill
		disbelieving those lowered wings

		because I know that they will bloom
		as earth blooms with spring
		and will carry her away from my house		

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("przychodzi do mojego domu...")
		-------------------------------------------------------------

		przychodzi do mojego domu
		jak zmarznięty bocian
		pytam -- poezjo co ci

		a ona mówi
		że już jest oswojona
		i że prosi o kroplę mleka

		i nie karmię jej
		nigdy nie karmię do syta
		i skrzydłom nie wierzę opuszczonym

		bo wiem że rozkwitną
		jak ziemia wiosną rozkwita
		i poniosą ją z mojego domu

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up