Wiersze Wybrane, page 136
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("the sliver of my imagination...")
		-------------------------------------------------------------

		the sliver of my imagination
		sometimes catches on fire from a word
		and sometimes from the smell of salt
		and I feel how under me
		the ship shifts from one foot to the other
		and the ocean is immeasurable
		without any coast
		enclosed within the shell of wood
		I am miraculously free
		I love no one
		and nothing
              
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		"drzazga mojej wyobrazni..."
		-------------------------------------------------------------

		drzazga mojej wyobraźni
		czasem zapala się od słowa
		a czasem od zapachu soli
		i czuję jak pode mną
		przestępuje z nogi na nogę okręt
		i ocean jest niezmierzony
		bez żadnego brzegu
		zamknięta w łupinie drewna
		jestem cudownie wolna
		nie kocham nikogo
		i niczego

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up