Wiersze Wybrane, page 137
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("you ask why the magic of numbers draws me...")
		-------------------------------------------------------------

		you ask why the magic of numbers draws me
		with a number I desire to express the infinity
		of my longing of my love

		I want her to congeal to the crystal of sums
		for the days to glide on her as sun glides on a diamond

		I want her to persist uncontaminated by passages
		so as to be no more either longing or love

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		"pytasz czemu pociaga mnie magia liczb..."
		-------------------------------------------------------------

		pytasz czemu pociąga mnie magia liczb
		liczbą wyrazić pragnę nieskończoność
		mojej tęsknoty mojej miłości

		chcę żeby zastygła w krysztale liczb
		żeby dni ślizgały się po niej jak po diamencie słońce

		chcę żeby trwała nie skażona mijaniem
		aby nie była więcej ani tęsknotą ani miłością

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up