Wiersze Wybrane, page 138
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("oh what a beautiful skeleton")
		-------------------------------------------------------------

		oh what a beautiful skeleton
		were one to press its lips
		it would answer with a kiss

		bone to bone masterfully tied
		wrapped in elastic tissues

		when it walks down the street
		it demonstrates the precision
		of a joint bending unbending

		in the fluidity of its moves
		is the music of the heavenly spheres
		look -- it holds one in the hand

		it twists it slowly
		and the obedient world
		whirls around the skeleton

		oh what a fragile skeleton
		falls apart to dust
		at a slightest setback

		"jaki to piekny szkielet"
		-------------------------------------------------------------

		jaki to piękny szkielet
		gdyby przycisnąć usta
		odpowiedziałby pocałunkiem

		kosc misternie związana z kością
		owinięta w elastyczne włókna

		kiedy idzie ulicą
		demonstruje dokładność
		z jaką staw się zgina rozgina
	
		w płynności jego ruchów
		jest muzyka niebieskich sfer
		o -- jedną trzyma w dłoni

		okręca ją wolno
		i posłuszny świat
		wiruje wokół niego

		jaki to kruchy szkielet
		rozpada się w proch
		przy lada niepowodzeniu

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up