Wiersze Wybrane, page 139
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("my main occcupation is doing my eyebrows")
		-----------------------------------------------------------
		 
		my main occupation is doing my eyebrows
		i do my eyebrows with the concentration
		of women who are already running scared
		puncturing the mirror surfaces with a careful gaze
		 
		the tenement corner which I pass on my way each morning
		the turn of the street on which I walk by
		the sickly fingers of mildew grasp at the grains of sand
		the holes in the wall grow so do the holes in the floor
		 
		crumbling to dust the streets are falling apart
		the wind carries them every which way
		the wind plays hide and seek with them
		 
		pulling my hair over my cheeks
		i look at the stones overgrowing with weeds.
 
	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Krawkow:

		***("moim glownym zajeciem jest malowanie brwi")
		----------------------------------------------------------
		 
		moim głównym zajęciem jest malowanie brwi
		maluję brwi ze skupieniem
		tak to czynią kobiety już przelękłe
		nakłuwające luster powierzchnie uważnym spojrzeniem
		 
		narożnik kamienicy ktorą mijam każdego rana
		zakręt ulicy którą przechodzę
		wątłe palce pleśni obejmują ziarna piasku
		rosną szpary w ścianach ogromnieją szpary w podłodze
		 
		kruszą się rozsypujące ulice
		wiatr je w cztery strony niesie
		wiatr się z nimi w chowanego bawi
		 
		nagarniając włosy na policzki
		patrzę jak kamienie porastają w trawy
 
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up