Wiersze Wybrane, page 141
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I carry my heart gingerly...")
		-------------------------------------------------------------

		I carry my heart gingerly
		like the cut-off head of St. John
		the earth dances under me

		my heart is an amoeba
		elongating without end
		a tiny living creature

		this world belongs to it
		bed picture four corners

		my heart likes geometry
		and harmony

		I carry it gingerly
		like a cut-off
		head of a saint
              
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		"delikatnie niosę moje serce..."
		-------------------------------------------------------------

		delikatnie niosę moje serce
		jak obciętą glowę świętego Jana
		ziemia tańczy pode mną

		moje serce jest amebą
		wydłużającą się bez końca
		żyjątkiem

		ten świat należy do niego
		łóżko obraz cztery kąty

		moje serce lubi geometrię
		i harmonię

		ostrożnie je niosę
		jak obciętą
		głowę świętego

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up