Wiersze Wybrane, page 143
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("there is a whole earth of solitude...")
		-------------------------------------------------------------
		 
		there is a whole earth of solitude
		and only one small lump of your smile

		there is a whole sea of solitude
		your tenderness above it like a lost bird

		there is a whole heaven of solitude
		and only one angel in it
		with wings as weightless as your words

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("jest cala ziemia samotnosci")
		-------------------------------------------------------------
	 
		jest cała ziemia samotności
		i tylko jedna grudka twojego uśmiechu

		jest całe morze samotności
		twoja tkliwość ponad nim jak zagubiony ptak

		jest całe niebo samotności
		i tylko jeden w nim anioł
		o skrzydłach tak nieważkich jak twe słowa

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up