Wiersze Wybrane, page 144
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("as yesterday I wrote poems...")
		-----------------------------------------------------------
 
		as yesterday I wrote poems
		so today I give away kisses
		my kisses have become less expensive
		the poems are ever rarer
		 
		i write poems now only
		when a flower's hue wounds me
		or when a bat
		in a night fly-by
		touches my cheek
		 
		i kiss in every season
		i kiss casual acquaintances
		students medical doctors poets
		 
		they in turn write poems about it
		like i give away my kisses
		in fistfuls
		without thinking
		in haste
 
	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("wczoraj pisalam wiersze")
		-----------------------------------------------------------
		 
		wczoraj pisałam wiersze
		tak jak dzis rozdaję pocałunki
		moje pocałunki potaniały
		wiersze są coraz rzadsze
		 
		wiersze piszę już tylko wtedy
		kiedy zrani mnie kolor kwiatu
		albo kiedy nietoperz
		w nocnym przelocie
		dotknie mojego policzka
		 
		całuję o każdej porze roku
		całuję przygodnie spotkanych
		studentów lekarzy poetów
		 
		oni potem piszą o tym wiersze
		tak jak ja rozdaję pocałunki
		garściami
		bezmyślnie
		pospiesznie
 
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up