Wiersze Wybrane, page 145
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("salvation is in the warm fur...")
		-------------------------------------------------------------

		salvation is in the warm fur
		salvation is in the sweet meat
		salvation is in the liquid blood
		let us praise debauchery
		with veneration let us speak the names
		Tais Fryne and Judith the Jewish streetwalker

		the future of the world is in our arms
		oh it is in our hot arms
		in our thighs desirous shameless
		in our fertile breasts
		with veneration let us speak the names
		of Tais Fryne and Judith the Jewish streetwalker

		in the boundless space wobbles the earth
		out to the sun it holds the grass rootstocks
		men root deep underground
		with the blind snouts of moles
		and we --
		wisdom is in our arms
		salvation is in the sweet meat
		of Tais Fryne and Judith the Jewish streetwalker
		
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
								
		***("zbawienie jest w ciepłym futrze")
		-------------------------------------------------------------

		zbawienie jest w ciepłym futrze
		zbawienie jest w słodkim mięsie
		zbawienie jest w płynnej krwi
		chwalmy rozpustę
		z czcią wymawiamjy imiona
		Tais Fryne i Judyty ulicznicy żydowskiej

		przyszłość świata jest w naszych ramionach
		ach ona jest w naszych gorących ramionach
		w naszych udach pragnących bezwstydnych
		w naszych żyznych piersiach
		ze czcią powtarzajmy imiona
		Tais Fryne i Judyty ulicznicy żydowskiej

		po przestworzach zatacza się ziemia
		kłacze traw wyciąga do słońca
		mężczyźni ryją w podziemiach
		ślepymi pyskami kretów
		a my --
		wiedza jest w naszych ramionach
		zbawienie jest w słodkim mięsie
		Tais Fryne i Judyty ulicznicy żydowskiej

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up