Wiersze Wybrane, page 146
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

	untitled ("it is we who give birth to men of strong hands")
	-------------------------------------------------------------

	it is we who give birth to men of strong hands
	not of smile but of pain and earth -- smelling
	like the cut grass smells under the sun of July

	in deep canyons of our guts
	are the moss-lined nests and nestlings
	and there takes place the secret of being -- which no one fathomed
	and where layers grow of prehistory which no one commemorates

	above our heads the Renaissances stream in a golden cloud
	in our eyes the Middle Ages genuflect in meditation
	while we quiet as Mary accept with humility
	the thirst of our guts and our hands's destiny
	
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
	***("to my rodzimy mezczyzn o mocnych dloniach")
	-------------------------------------------------------------

	to my rodzimy mężczyzn o mocnych dłoniach
	nie z uśmiechu lecz z bólu i ziemi -- pachnące
	jak pachnie ścięta trawa pod lipcowym słońcem

	w głębokich wąwozach naszych trzewi
	są mchem wysłane gniazda i pisklęta
	i dzieje się tam tajemnica istnienia której nikt nie przejrzał
	i rosną pokłady prehistorii której nikt nie upamiętnil

	ponad naszymi czołami renesanse przeciągają zlotą chmurą
	w naszych oczach średniowiecza przyklękły w zamyśleniu
	a my ciche jak Maria akceptujemy z pokorą
	łaknienie naszych trzewi i naszych rąk przeznaczenie

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up