Wiersze Wybrane, page 149
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("parting is a bird...")
		-------------------------------------------------------------

		parting is a bird
		which spreads its feathers
		from me to you

		all the feathers are dark
		all the days
		without you

		the nights tremble
		the scattered feathers
		upon the sky

		when you do come
		the golden feathers will run together into the sun
		the bird will die

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("rozstanie jest ptakiem")
		-------------------------------------------------------------

		rozstanie jest ptakiem
		który rozpostarł pióra
		ode mnie do ciebie

		wszystkie pióra są ciemne
		wszystkie dni
		bez ciebie

		noce drżą
		rozsypane pióra
		po niebie

		kiedy przyjdziesz
		złote pióra zbiegną się w słońce
		umrze ptak

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up