Wiersze Wybrane, page 150
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("again I crave the dark love...")
		-------------------------------------------------------------
		 
		again I crave the dark love
		love which kills
		this is how a condemned man prays
		for death

		come o good death
		extravagant be like a night in August
		be warm
		touch me lightly

		ever since I learned her true name
		I am readying my heart
		for the last broken
		shock

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("znowu pragne ciemnej milosci")
		-------------------------------------------------------------
	 
		znowu pragnę ciemnej miłości
		miłości która zabija
		tak o śmierć się modli
		skazany

		przyjdź dobra śmierci
		rozrzutną bądź jak noc sierpniowa
		bądź ciepła
		dotknij mnie lekko

		odkąd poznałam jej prawdziwe imię
		przygotowuję moje serce
		na ostatni urwany
		wstrząs

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up