Wiersze Wybrane, page 151
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I have covered my nails with polish...")
		-------------------------------------------------------------
		 
		I have covered my nails with polish
		and my fingers glisten
		my lord be loving
		toward my thoughts
		
		I have drawn with a dark liner around my eyelids
		and a skyful of stars reflects in my gaze
		my lord be loving
		toward my desire

		I have greeted you with a kiss
		the simplest way
		my lord be loving
		toward my love

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		("powloklam lakierem paznokcie...")
		-------------------------------------------------------------
	 
		powłokłam lakierem paznokcie
		i moje palce błyszczą
		panie mój bądź miłościw
		moim myślom

		obrysowałam ciemną kredką powieki
		i niebo gwiaździste odbija się w mym spojrzeniu
		panie mój bądź miłościw
		memu pragnieniu

		przywitałam cię pocałunkiem
		najprościej
		panie mój bądź miłościw
		mojej miłości

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up