Wiersze Wybrane, page 153
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("the time still knows nothing of your brow...")
		-------------------------------------------------------------

		the time still knows nothing of your brow
		your sadness is a pleasure
		blood throbs in the lips

		why do you come to me every evening
		bringing me the barren seed of words

		I shake when I think of your gripping hands
		clasping a fragile glass

		your body casts a shadow through all my dreams
		and the dawn bleeds daily with slain hope

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
								
		("czas jeszcze nie wie nic o twoim czole...")
		-------------------------------------------------------------

		czas jeszcze nie wie nic o twoim czole
		twój smutek jest rozkoszą
		w wargach tętni krew

		czemu przychodzisz do nie każdego wieczoru
		przynosząc mi jałowe ziarno słów

		drżę kiedy myślę o twych mocnych dłoniach
		obejmujących kruche szkło

		od twego ciała cień pada na wszystkie moje sny
		i świt krwawi codziennie zabitą nadzieją

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up