Wiersze Wybrane, page 158
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("if you ever want to leave me...")
		-------------------------------------------------------------

		if you ever want to leave me
		do not forget about smiling
		you may forget your hat
		gloves a book containing important addresses
		anything at all -- for which you have to come back
		coming back unexpectadly you will see me in tears
		and you will not leave

		if you ever want to stay
		do not forget about smiling
		you are free not to remember my birthday
		or the whereabouts of our first kiss
		or the reason for our first spat
		still if you want to stay
		do not go about it sighing
		but rather smiling

		stay

		
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
								
		***("jesli zechcesz odejsc ode mnie")
		-------------------------------------------------------------

		jeśli zechcesz odejść ode mnie
		nie zapominaj o uśmiechu
		możesz zapomnieć kapelusza
		rękawiczek notesu z ważnymi adresami
		czegokolwiek wreszczie -- po co musiałbyś wrócić
		wracając niespodzianie zobaczysz mnie w łzach
		i nie odejdziesz

		jeśli zechcesz pozostać
		nie zapominaj o uśmiechu
		wolno ci nie pamiętać daty moich urodzin
		ani miejsca naszego pierwszego pocałunku
		ani powodu naszej pierwszej sprzeczki
		jeśli jednak chcesz zostać
		nie czyń tego z westchnieniem
		ale z uśmiechem

		zostań

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up