Wiersze Wybrane, page 159
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("this night -- for you...")
		-------------------------------------------------------------

		this night -- for you
		and in the furry melon of the night
		cut open
		the inside is sweet and juicy
		if my body does not shine
		the sandy trail of stars
		was made in vain
		meandering through the not important sky
		and in vain the bent
		moon peers at the earth's insides
		if my lips no longer mark the light
		then with shuttered eyes
		you will live through all the days
		
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		"ta noc -- dla ciebie..."
		-------------------------------------------------------------

		ta noc -- dla ciebie
		a w kosmatym rozkrojonym
		melonie nocy
		wnętrze słodkie i soczyste
		jeśli moje ciało nie zaświeci
		na próżno z gwiazd
		usypana droga
		wije się poprzez nieważne niebo
		i na próżno zgięty
		księżyc w głąb ziemi spogląda
		jeśli moje usta nie znaczą światło
		to z zamkniętymi oczyma
		przeżyjesz wszystkie dni

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up