Wiersze Wybrane, page 163
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("O leaf")
		----------------------------------------------------------
 
		O leaf
		shelter me with the green
		I am the autumn's naked tree
		I am shivering of cold
		 
		O water
		let me drink
		I am the desert sand
		of hot and arid land
		with its hand the wind sifts through me
		 
		warm me
		O you who are the sun
		before whom I stand
		hidden in the words like in the tree shadows
		a throbbing spring
 
Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("lisciu...")
		---------------------------------------------------------
		 
		liściu
		osłon mnie zielenią
		jestem jesienne nagie drzewo
		z zimna drżę
		 
		wodo
		napój mnie
		jestem piaskiem
		gorącej suchej pustyni
		wiatr mnie przegarnia ręką
		 
		ogrzej mnie
		ty który jesteś słońcem
		przed którym stoję
		ukryta w słowach jak w drzew cieniu
		zródło bijące
 
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up