Wiersze Wybrane, page 164
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("for all my love -- brother Angel...")
		-------------------------------------------------------------

		for all my love -- brother Angel
		you gave me gold for background and a cerulean dress
		and you pinned to me a pair of wings
		and had me ascend into heaven

		but I am not a star
		and none of my rays has torn apart darkness
		in darkness I only know how to love
		and of colors I know nothing

		in my clenched fists the gold sets into the black
		and blood absorbs the azure
		and low to the ground
		-- as my body does to yours --
		my sky clings fast

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("za cala moja milosc -- bracie Aniele...")
		-------------------------------------------------------------

		za całą moją miłość -- bracie Aniełe
		dałes mi złoto w tle i błękitną sukienkę
		i przypiąłes mi parę skrzydeł
		i uniosłeś w niebo

		a ja nie jestem gwiazdą
		żaden z moich promieni nie rozdarł ciemnosci
		w ciemnosci umiem tylko kochać
		i o kolorach nie wiem nic

		w moich zaciśnietych dłoniach złoto zachodzi czernią
		i krew pochłania błękit
		i nisko do ziemi
		-- jak ciało moje do twego --
		przywiera moje niebo

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up