Wiersze Wybrane, page 166
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("always when i want to live i shout...")
		------------------------------------------------------------
 
		always when I want to live I shout
		whenever life leaves me
		I cling to it
		I say -- hey, life
		do not go away yet
		 
		his warm hand in my hand
		my mouth near his ear
		I whisper
		 
		hey, life
		-- as if life were a lover
		who wants to leave --
		 
		I hang from his neck
		I shout
		 
		I will die if you go away

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("zawsze kiedy chce zyc krzycze...")
		-------------------------------------------------------------
		 
		zawsze kiedy chcę żyć krzyczę
		gdy życie odchodzi ode mnie
		przywieram do niego
		mówię -- życie
		nie odchodź jeszcze
		 
		jego ciepła ręka w mojej ręce
		moje usta przy jego uchu
		szepczę
		 
		życie
		-- jak gdyby życie było kochankiem
		który chce odejść --
		 
		wieszam mu się na szyi
		krzyczę
		 
		umrę jeśli odejdziesz
 
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/
	

up