Wiersze Wybrane, page 167
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("O Joanna -- you light up my way...")
		-------------------------------------------------------------

		O Joanna -- you light up my way
		ascending the tall steps
		led by a flame

		in burning up there must be a meaning
		otherwise
		nothing becomes of the red-hot embers

		and so and you and me and my white dog
		O Joanna
		are awaited by the luminous crown

		they will count us into the huddle of saints
		for this stubborn ascending

		and you and me and my white dog
		
	Polish original Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		("Joanno -- ty mi oswietlash droge...")
		-------------------------------------------------------------

		Joanno -- ty mi oświetlasz drogę
		wchodząca po stromych stopniach
		prowadzona przez płomień

		w spalaniu musi być sens
		inaczej
		niczym jest rozżarzony popiół

		a tak i ciebie i mnie i mojego białego psa
		Joanno
		czeka świetlista korona

		policzą nas w grono świetych
		za to uparte wchodzenie

		i ciebie i mnie i mojego białego psa

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/


up