Wiersze Wybrane, page 168
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I do not know how to be just a human...")
		-------------------------------------------------------------

		I do not know how to be just a human
		there is within me a frightened mouse
		and a ferret questing blood
		and fear and the chase
		hirsute meat
		and thought

		I do not know how to be just a tree
		the sustained growth is not my only
		goal
		or the bulking up of boughs
		or fruit
		or flower

		I cut into the bark with curiosity
		I polished the sap's congealed drops
		everyday I turn the living tissue
		to phosphorescent tinder of words

		with words
		I complain of my suffering
		as if the lyric were a key
		fit to open
		the ages ago-shut paradise
		
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("nie potrafie byc tylko czlowiekiem...")
		-------------------------------------------------------------

		nie potrafię być tylko człowiekiem
		jest we mnie spłoszona mysz
		i łasica węsząca zapach krwi
		i przestrach i pościg
		porosłe włosem mięso
		i myśl

		nie umiem być tylko drzewem
		wytrwały wzrost nie jest moim jedynym
		celem
		ani tężenie konarow
		ani owoc
		ani kwiat

		ciekawością naciełam korę
		oszlifowałam zastygłe żywicze krople
		żywą tkankę zamieniam codziennie
		na świecące próchno słów

		słowami
		skarżę się z moich udręczeń
		jak gdyby liryka była kluczem
		którym można by otworzyć
		zatrzaśnięty przed wiekami raj

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up