Wiersze Wybrane, page 170
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("My God have mercy on me...")
		-----------------------------------------------------------
		 
		My God have mercy on me
		why have You made me into the unlikeness
		of hard stones
		 
		I am full of your secrets
		I change water into the wine of desire
		wine -- I change into the flame of blood
		 
		God of my pain
		with a satin breath strew
		the empty nest of my heart
		 
		lightly -- so as not to crumple the wings
		breathe into me the soul of a bird
		with a call become silver of tenderness
		 
	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("Boze moj zmiluj sie nade mna...")
		-----------------------------------------------------------
		 
		Boże mój zmiłuj się nade mną
		czemu stworzyłeś mnie na niepodobieństwo
		twardych kamieni
		 
		pełna jestem twoich tajemnic
		wodę zamieniam w wino pragnienia
		wino -- zamieniam w płomień krwi
		 
		Boże mojego bólu
		atłasowym oddechem wymość
		puste gniazdo mojego serca
		 
		lekko -- żeby nie pognieść skrzydeł
		tchnij we mnie ptaka
		o głosie srebrnym z tkliwości
		 
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/
	

up