Wiersze Wybrane, page 171
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("so many hearts run toward you...")
		-------------------------------------------------------------

		so many hearts run toward you
		that you could exist
		and most generously
		gild my misery with the sun
		look -- again I pray to you
		for tenderness

		powerful is
		whoever so would believe in you
		who would need you
		as much as I do

		the most destitute
		stripped of the sacred like a January tree
		aflame in disgrace
		within a tree trunk's brown body
		hear me out
		I ask for tenderness

		do rain upon me the salty drops of grace
		the thriftless hands
		and the warmth of lips

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("tak wiele serc ku tobie biegnie..")
		-------------------------------------------------------------

		tak wiele serc ku tobie biegnie
		że mógłbyś być
		i najszczodrzej
		słońcem pozłocić moją nędzę
		spójrz -- znowu się do ciebie modlę
		o tkliwość

		potężny
		kto jeszcze tak w ciebie uwierzy
		komu jeszcze będziesz tak potrzebny
		jak mnie

		najuboższy
		odarty ze świetności jak styczniowe drzewo
		płonący ze wstydu
		w brunatnym ciele pnia
		wysłuchaj
		proszę o tkliwość

		spuść na mnie łask krople slone
		ręce rozrzutne
		i ciepło warg

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up