Wiersze Wybrane, page 172
Halina Po¶wiatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I pray to the greenery...")
		-------------------------------------------------------------

		I pray to the greenery
		the roots I ask
		to tenderly embrace
		my naked shoulders

		of full of song ribs
		and pliant wrists
		I am raising a church
		for the Egyptian green beetles

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("modlę się do zieleni..")
		-------------------------------------------------------------

		modlę się do zieleni
		korzenie proszę
		żeby tkliwie objęły
		moje nagie ramiona

		z roz¶piewanych żeber
		i giętkich napięstków
		buduję ko¶ciół
		dla egipskich zielonych chrab±szczy

            Halina Po¶wiatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up