Wiersze Wybrane, page 173
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("my face is more and more...")
		------------------------------------------------------------
		 
		my face is more and more
		a moon that wanes

		covered by a net of crevices
		like a grecian urn
		dug up from the earth

		full of the memory of touch
		of hands and lips turned to dust so long ago

		right now
		it is fit only for a museum shelf

		too fragile
		and too precious
		for everyday use

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***(moja twarz jest coraz bardziej...)
		-----------------------------------------------------------
		 
		moja twarz jest coraz bardziej
		księżycem ktory zachodzi

		pokryta siatką wyżłobień
		jak grecka waza
		wydobyta z ziemi

		pełna pamięci dotyku
		rąk i ust które od dawna już są prochem

		w tej chwili
		nadaje się tylko na muzealną półkę

		zbyt krucha
		i zbyt cenna
		aby używać jej na co dzień

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up