Wiersze Wybrane, page 174
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("sometimes there comes a sharp..")
		-------------------------------------------------------------

		sometimes there comes a sharp
		understanding of the necessity
		of crumbled earth

		I do not know where upon dying
		the tiniest bits go
		I am incapable of promising them heaven

		the interstellar voyages are not for them
		obeying the law of gravity
		they fall they fall

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("czasem przychodzi ostra..")
		-------------------------------------------------------------

		czasem przychodzi ostra
		świadomość konieczności
		rozkruszonej ziemi

		nie wiem gdzie idą po śmierci
		najmniejsze drobiny
		nie potrafię obiecać im raju

		śródgwiezdne podróże nie dla nich
		posłuszne prawu ciążenia
		spadają spadają

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up