Wiersze Wybrane, page 175
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 


		untitled ("I still set my hair in curlers...")
		------------------------------------------------------------

		I still set my hair in curlers
		the kisses still -- migrating birds
		touch down on my mouth
		before the long flight South
		the summer gets ever shorter
		ever colder

		I still smile to myself in the mirror
		somehow things will turn out okay -- I say -- need to
		need to fire up the stove buy bread
		read Plato
		need to think of tomorrow

		when I breathe
		still the air takes on a silver shine
		a small cloud tremors for a spell then dissolves
		and there is nothing
		no smile no thought of tomorrow
		no warm touch of a hand -- the animate

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("jeszcze ciagle krece wlosy na papiloty...")
		-------------------------------------------------------------

		jeszcze ciągle kręcę włosy na papiloty
		jeszcze pocałunki -- ptactwo przelotne
		przysiada na moich ustach
		przed podróżą na poludnie
		lato jest coraz krótsze
		coraz chłodniejsze

		jeszcze ciągle uśmiecham się do siebie w lustrze
		jakoś to będzie -- mówie -- trzeba
		trzeba napalić ogień kupić chleb
		przeczytać Platona
		trzeba pomysleć o jutrze

		jeszcze ciągle kiedy oddycham
		srebrzy się powietrze
		drobny obłok przez chwile drży potem się rozpływa
		i nie ma nic
		ani uśmiechu ani myśli o jutrze
		ani ciepłego dotyku dłoni -- żywej

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up