Wiersze Wybrane, page 177
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		The Visit
		-------------------------------------------------------------

		I visit this place every day
		this is where the spirits converge the thickest
		-- a dancer in a fearful gesture
		clasps her thumping heart --

		passing by
		I encounter cut flowers
		they are so beautiful
		that I pause and look

		the fountain has gone out
		it takes that noticing ability
		to take heed of this one of
		many petty deaths
		the trees however have grown out magnificently
		at four in the morning they sing -- I know

		the narrow thread of dawn
		ever more often turns to white in my twenty eight years
		the last four I have spent on philosophy
		I wanted to solve the puzzle of existence
		but that which was shown me
		was neither a tree nor a body
		it was only words words words

		humans are mortal
		Socrates is a human
		therefore Socrates must die
		the sentence carried out
		Socrates died
		from within a yellow vase
		market-bought blooms fall

		I visit this place every day
		I am not counting on being pardoned

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		Wizyta
		-------------------------------------------------------------

		odwiedzam to miejsce codziennie
		tutaj najgęściej zlatują się duchy
		-- tancerka trwożnym gestem
		przyciska bijące serce --

		przechodząc
		spotykam ścięte kwiaty
		są tak piękne
		że przystaję i patrzę

		fontanna zgasła
		trzeba spostrzegawości
		żeby zauważyć tę jedną
		z wielu drobnych śmierci
		drzewa natomiast rozrosły się wspaniale
		o czwartej rano śpiewają -- wiem

		wąska nić świtu
		coraz częściej bieleje w moich dwudziestu ośmiu latach
		ostatnie cztery spędziłam nad filozofią
		chciałam rozwiązać zagadkę bytu
		lecz to co mi pokazano
		to nie było drzewo ani ciało
		to byly słowa słowa słowa

		ludzie są śmiertelni
		Sokrates jest człowiekiem
		a więc Sokrates musi umrzeć
		wyrok wykonany
		Sokrates umarł
		w żółtym wazonie opadają
		kupione na rynku kwiaty

		odwiedzam to miejsce codziennie
		nie liczę na ułaskawienie

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/


up